Kongres o buci u Srbiji

 

U okviru Projekta “Implementacija Direktive o zaštiti od buke u 2002/49/EC”, u Beogradu će se 7. novembra 2012. godine održati Kongres o buci sa temom “Buka u Srbiji – usaglašenost sa evropskim trendovima”. Projekt G2G (Government to Government) predstavlja pomoć Vlade Kraljevine Holandije Vladi Republike Srbije sa ciljem izgradnje kapaciteta na nacionalnom, regionalnom i lokalnom nivou. Projekat sprovodi Agencija za zaštitu životne sredine Roterdama (Environmental Protection Agency in the Rotterdam Metropolitan Area – DCMR EPA).

Direktiva o zaštiti od buke u životnoj sredini 2002/49/EC se sprovodi u državama članicama Evropske unije sa ciljem unapređenja kvaliteta životne sredine i poboljšanja kvaliteta života u gradovima i prirodi, Odredbe ove direktive su prenete u zakonodavstvo Srbije postavljajući izazove nadležnim organima, stručnjacima i nauci: zaštita zdravlja stanovništva, tehnike smanjenja buke, izrada strateških karata buke i učešće građana u pitanjima zaštite životne sredine.

Očekuje se da će na Kongresu učestvovati veliki broj stručnjaka iz Srbije, regiona i iz drugih evropskih gradova, koji će prikazati svoja gledišta, stavove i iskustva po ovim pitanju. Kongres će biti značajan za politiku u regionu, stručnjake za životnu sredinu i buku, na način kako to zahteva Direktiva o buci u životnoj sredini. Takođe, instituti i organizacije koje se bave pitanjima životne sredine, prostornog planiranja i pitanjima akustike, imaće priliku da prate prezentacije koje mogu biti korisne za njihov budući rad.

Srdačno Vas pozivamo da proveravate vesti na našem sajtu, koje će biti redovno ažurirane tokom sledećih nedelja i meseci. Unapred se radujemo mogućnosti da Vam poželimo dobrodošlicu u Beogradu, 7. novembra 2012. godine!

Ovde možete preuzeti preliminarni nacrt programa.